Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig 6/4 2017 med følgende sammensætning:

 • Formand: Tanja
 • Kasserer: Kirsten
 • Referent: Lasse
 • Redaktion fællessiden.dk: Lasse
 • Forsamlingshus kontrol: Bettina
 • Grønne arealer: Kenneth
 • Bestyrelsesmedlem: Rikke
 • 1. bestyrelsessuppleant: Hans
 • 2. bestyrelsessuppleant: Tina

Poster uden for bestyrelsen:

 • Revisor: Susanne W
 • Revisorsuppleant: Elisabeth
 • Kontaktforum: Lasse

Kontakt os på mail info@lilballe.dk